Park Heidetuin is een onderdeel van de buitenplaats Lievensgoed / Lievensberg.

Lievensgoed is een historische buitenplaats in Bergen op Zoom, Nederland. Het is een landgoed met een rijke geschiedenis en heeft een prachtig landhuis en aangelegde tuinen. Een ander deel van het oorspronkelijke landgoed bestaat uit zandverstuivingen, heidetuinen en dennenbossen. Het park, het bos en de heide zijn dagelijks gratis toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. Een klein gedeelte van het landgoed is waterwingebied.

Zie voor een totaal gebied overzicht deze PDF.

Het landhuis op Lievensgoed heeft een typische architectuur die doet denken aan historische landhuizen in Nederland. Daarin is een Bed and Breakfast en daghoreca gevestigd. In Villa Heidetuin heeft men een vleugje Frankrijk gecombineerd met de Brabantse gastvrijheid. Je bent er even helemaal uit, en toch voelt het even ontspannen als thuis. Zie https://villaheidetuin.eu

Het landgoed heeft een historische en culturele betekenis en geschiedenis binnen de gemeenschap in Bergen op Zoom.

Het buitenhuis Lievensberg met park, wat omstreeks 1846 is gebouwd, was tot 1938 in particuliere handen.

Lievensberg volgens kadasterkaart omstreeks 1870.

Het bosgebied is tussen 1870 en 1920 aangeplant. Op onderstaande kaart is de opbouw van het park goed te zien.

Lievensberg volgens kadasterkaart omstreeks 1900.

Na de verkoop in 1920 was het landhuis in gebruik als rusthuis bij de Broeders van Onbevlekte Ontvangenis. In de Tweede Wereldoorlog diende het als opvang van patiënten.
Na de oorlog deed de villa dienst als opvang voor kinderen, waarna in 1959 de gemeente Bergen op Zoom eigenaar werd. De periode daarna hebben verschillende zorginstellingen het landhuis van de gemeente gehuurd.

Wilt u meer weten ga dan naar de website die de geschiedenis vertelt o.a. via een podcast.

In 2013 werd het landhuis verkocht en kreeg het de nieuwe bestemming als horecagelegenheid ‘Villa Heidetuin’.
Naast het landhuis heeft de gemeente in 1968 een heidetuin met een grote plantendiversiteit aangelegd. In 2023 is de tuin verder uitgebreid met een scale van bomen en struiken en een aantal kunstwerken. In deze website vindt u alle details hiervan. Als u rondloopt door de tuin vindt u overal bordjes met een QR-code die u direct brengt op de pagina met informatie over het kunstwerk, de boom of de struik.

Lievensberg volgens kadasterkaart 2023
Details van park met de codes van in deze website opgenomen bodem en struiken.