Wilgbladige treurpeer (sierpeer)

Breed groeiende treurboom met afstaande, overhangende takken met dunne twijgen die recht naar beneden groeien. De hoogte is circa 5 - 6 m en de boom wordt vaak even breed. De schors is zilvergrijs, de twijgen zijn lichter grijs. Vooral jonge twijgen zijn licht behaard. De twijgen zijn onregelmatig gedoornd. Het smal elliptische tot lancetvormige blad is grijswit, later grijsgroen en viltig behaard. De onderzijde blijft grijswit en vrijwel kaal. Het blad doet sterk aan wilgenblad denken (salicifolia = wilgbladig) en blijft tot laat in de herfst aan de boom. De crèmewitte bloemen staan in tuilen met 6 - 8 bijeen en verschijnen gelijktijdig met het blad. Ze vallen niet erg op tussen het zilvergrijze blad.

Bron: Boomkwekerij Gebr. Van den Berk B.V.

55. Pyrus salicifolia ‘Pendula’ (Sierpeer)