Een Zeeuwse haag is een haag die in het algemeen bestaat uit 60% meidoorn, 20% sleedoorn en 20% veldesdoorn. Verder is de haag opgevuld met hondsroosegelantiervlier en koebraam. Vroeger werden deze hagen geplant als veekering.

In dit park is de verdeling als volgt:

  • 60% Crataegus Monogyna
  • 20% Prunus Spinosa
  • 5% Rosa Canina
  • 5% Sambucus Nigra
  • 5% Vibumum Opulus
  • 5% Ribes Rubrum

Ook met soorten als Amerikaans krentenboompje, beuk, hulst of jasmijn kan de haag opgevuld worden. Het is de bedoeling om min of meer gelijk groeiende heesters door elkaar te planten, met als resultaat een afwisselende, bloeiende haag. Dit zorgt voor een plek voor vogels; niet alleen door de besdragende struiken, maar ook doordat de haag een goede schuilgelegenheid biedt tegen roofvogels en een geschikte nestgelegenheid.

Bron: Wikipedia. https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeeuwse_haag

64. Zeeuwse Haag