Pruim (Algemeen)

Een pruim is een vrucht van een van diverse boomsoorten van het geslacht Prunus uit de rozenfamilie (Rosaceae). Van onder meer de pruim (Prunus domestica) en de Japanse pruim(Prunus salicina) worden eetbare vruchten gewonnen.

Kwets is in Nederland de naam voor de rassen van de typische ondersoort van de pruim (Prunus domestica subsp. domestica), in Vlaanderen ook wel de algemene naam voor eetbare pruim. Dit is het type dat meestal gebruikt wordt voor het produceren van sterkedrank als Zwetschgenwasser (of Zwetschgenbrand) en slivovitsj.

Van de pruim Prunus domestica worden zowel de grote en vaak sappige tafelpruimen gewonnen, als de kleinere en nogal droge kwetsen, die veel in bereidingen van jam (moes) of gebak gebruikt worden, en de basis zijn voor pruimenjenever. De mirabellen of kroosjespruimen worden soms als een aparte soort opgevat (Prunus insititia) maar ook wel als de ondersoort Prunus domestica subsp. insititia van Prunus domestica.

Tot een andere groep behoren de Japanse pruimen. Deze worden tot de soort Prunus salicina (synoniemPrunus triflora) gerekend. Prunus salicina is diploïd (2n = 2x = 16). Japanse pruimen kunnen in Nederland wel buiten worden geteeld, doch deze bloeien vroeger dan de Europese cultuurpruimen en lopen daarom meer risico op schade door nachtvorst. In het verleden werden in Nederland wel Japanse pruimen onder glas geteeld. Deze teelt is inmiddels vrijwel verdwenen.

Japanse pruimen verschijnen wel regelmatig in de Nederlandse winkels, omdat deze in het buitenland (bijvoorbeeld Californië) veel worden geteeld en vervolgens worden geëxporteerd. De vruchten van de Japanse pruimen vallen op door de meestal grote ronde tot hartvormige vruchten met stevig vruchtvlees, dat transport over grotere afstand mogelijk maakt.

Er bestaan ook soortkruisingen tussen de Japanse pruim en de abrikoos. Deze staan bekend onder de namen PlumcotAprium en Pluot.

Prunus Domestica 'Reine Victoria'

Een vrij kleine en langwerpig gevormde pruim. Deze pruim geeft zeer makkelijk en veel vrucht en wordt lekker zoet. De pruim is felroze gekleurd.

Bij Frankenfruit, aan de andere kant van de Balsedreef is deze pruim te verkrijgen.

Foto Frankenfruit.nl

8. Prunus domestica ‘Reine Victoria’